Kartice

Uvod u kartičarstvo
Korisite li plastiku?

Dobro došli u svet platnih (a i zlatnih) kartica... Upoznajte se sa istorijatom i vrstama kartica, čemu služe i kako se razlikuju.

Kreditne kartice
Dobar sluga, a kakav je gospodar

Odgovorno korišćenje kartica. Saznajte šta je revolving, čardž i instolment, kako se obračunava i otplaćuje dug po kreditnoj kartici i kako da odredite limit.