Štednja

Štednja je mnogo više od stavljanja viška novca u banku. Štednja je stvar ličnog stava i odgovornog pristupa budućnosti.

U ovoj temi do sada ste osvojili:

Završeno

0%

Osvojeni bedževi

bedz1

Poeni

0

U ovoj temi do sada ste osvojili:

Završeno

0%

bedz1

Osvojeni bedževi

0

Poeni

Lične finansije

Evidencija prihoda i rashoda predstavlja osnovu za upravljanje finansijama i domaćinstvom. Vođenje budžeta omogućava nam da sagledamo stvarnu situaciju svojih finansija, i da novac koji imamo raspoređujemo u skladu sa prioritetima.

U ovoj temi do sada ste osvojili:

Završeno

0%

Osvojeni bedževi

bedz1

Poeni

0

U ovoj temi do sada ste osvojili:

Završeno

0%

bedz1

Osvojeni bedževi

0

Poeni

Zaduživanje

Živimo brzi i nepredvidivo, i često imamo potrebu za dodatnim novcem. Samo po sebi, zaduživanje nije ni dobro ni loše. Ono zavisi od konkretne potrebe, ličnih okolnosti i sklonosti, kao i izbora oblika zaduživanja.

U ovoj temi do sada ste osvojili:

Završeno

0%

Osvojeni bedževi

bedz1

Poeni

0

U ovoj temi do sada ste osvojili:

Završeno

0%

bedz1

Osvojeni bedževi

0

Poeni