Politika privatnosti

Platforma ErsteZnali je edukativna platforma i ne koristi se kao prodajni kanal Erste Banke. Rukovalac
podacima je Erste Bank ad Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad (u daljem tekstu Banka).
Obrađivač podataka je Banka.

Kako biste bolje razumeli proces prikupljanja vaših ličnih podataka, njihovu obradu i primenu kolačića
(cookies) unutar Platforme ErsteZnali, u nastavku možete pročitati ovu Politiku privatnosti.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Neregistrovani korisnici


Prikupljanje podataka tokom pregledanja internet stranica platforme ErsteZnali u daljem tekstu - veb
stranica je anonimno i tom prilikom se ne prikupljaju podaci koji bi omogućili vašu ličnu identifikaciju kao
što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa (u daljem tekstu: lični podaci).

Podaci koji se prikupljaju mogu uključivati vašu IP adresu, tip pretraživača, ime domena, vreme pristupa i
adrese web stranica. Ovi podaci će se koristiti za analize posećenosti veb stranice i unapređivanja
korisničkog iskustva.

Registrovani korisnici


Posebno je naglašeno kada su potrebni određeni lični podaci (korisničko ime, e-mail adresa, godina
rođenja) radi pružanja dodatnog korisničkog iskustva i otvaranje naloga za učešće u takmičenju u znanju.

Ovi podaci će biti obrađivani u svrhu kreiranja korisničkog naloga na edukativnoj platformi ErsteZnali,
kako bi se omogućilo praćenje uspeha korisnika i takmičenje sa ostalim registrovanim korisnicima u
oblasti finansijske pismenosti.

Prikupljene podatke Banka obrađuje sa isključivo u cilju merenja napretka u znanju, kao i unapređenja
korisničkog iskustva i sadržaja edukativnih programa. Ovi podaci se ne ukrštaju niti dovode u vezu sa
podacima koje Banka ima o klijentima. Podaci se neće koristiti ni za oglašavanje proizvoda i usluga Banke.

Ukoliko ne želite da Banka obrađuje vaše podatke, i dalje ćete biti u mogućnosti da koristite edukativne
materijale sa platforme, ali nećete imati mogućnost praćenja progresa i takmičenja sa ostalim
korisnicima.

Upisom ličnih podataka u predviđena polja na veb stranicama svoje lične podatke potvrđujete da te
podatke dobrovoljno stavljate na raspolaganje i dozvoljavate da se koriste za istu svrhu za koju su i dati.

Registrovanjem na platform ErsteZnali saglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u
ovoj Politici privatnosti kao i sa čuvanjem i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Opšte napomene


Ovaj deo Politike privatnosti opiuje na koji način obrađujemo i u koje svrhe upotrebljavamo vaše
podatke, kao i vaša prava u vezi s vašim podacima.

Banka ne prodaje, iznajmljuje niti pozajmljuje lične podatke korisnika svoje veb stranica trećim licima i
štiti ih od neovlašćenog pristupa. Podaci se čuvaju na obezbeđenoj lokaciji u Evropskoj uniji.

Podaci se čuvaju u kontrolisanom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlašćenog pristupa, upotrebe
ili odavanja.

Banka može proslediti vaše lične podatke pouzdanim poslovnim partnerima iz određenih razloga kao što
su statističke analize, korisnička podrška i slično. U takvim slučajevima Banka će svom poslovnom
partneru zabraniti korišćenje vaših ličnih podataka u bilo koju drugu svrhu osim ugovorene, te će
obavezati poslovnog partnera na čuvanje poverljivosti ličnih podataka najmanje na nivou na koji to čini I
Banka.

Podaci se čuvaju najduže tri (3) godine, a gašenjem naloga od strane korisnika ili gašenjem platforme od
strane Banke, prestaje svrha obrade podataka i podaci se brišu.

U skladu sa Zakonom o o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa ovom obradom podataka, imate pravo:


Gore navedene zahteve možete ispostaviti u najbližoj filijali ili u elektronskom obliku na adresu: ersteznali@erstebank.rs

Ako ponovo želite da date svoj pristanak, to možete učiniti ponovnim registrovanjem.

Politika kolačića (cookies)


Kako bi internet stranica radila ispravno i kako bi se mogla unapređivati u smislu poboljšanja korisničko
iskustva prilikom pregleda, potrebno je na vaš računar ili mobilni uređaj smestiti minimalnu količinu
informacija (cookies). Više od 90% internet stranica koristi praksu kolačića te je po pravilima Evropske
unije obavezno prethodno zatražiti pristanak korisnika. Korišćenjem ove veb stranice pristajete na korišćenje kolačića. Ukoliko ih blokirate, i dalje ste u mogućnosti da pregledate stranicu, ali sa
limitiranim funkcionalnostima.

Šta je kolačić?Kolačić je informacija postavljena na lični računar ili mobilni uređaj u trenutku pregledavanja internet
stranice koju ste posetili. Kolačići omogućavaju jednostavnije korišćenje, budući da olakšavaju internet
podešavanja (jezik ili adresa) tako da ih pri ponovnom učitavanju stranice aktiviraju. Na taj način
informacije su prilagođene vašim potrebama i uobičajenim načinima korišćenja.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića onemogućavate prikupljanje kolačića na svom računaru ili mobilnom uređaju.
Postavke kolačića mogu da se konfigurišu i menjaju u internet pretraživaču koji ste odabrali. Kako biste
videli podešavanja, odaberite prvo pretraživač (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i
8, Operu ili Safari).

Ukoliko onemogućite kolačiće nećete biti u mogućnosti da koristiti određene funkcionalnosti internet
stranica.

Završne odredbe


Ova Politika privatnosti odnosi se na prikupljanje ličnih podataka i prikupljanje kolačića isključivo od
strane Banke.

Banka zadržava pravo promene ove Politike privatnosti. Sve izmene će biti objavljene na veb stranici
Banke. Ljubazno molimo da povremeno proverite eventualne izmene ove Politike privatnosti kako biste
bili pravovremeno informisani o njenim promenama.

Ova Politika privatnosti primenjuje se od 14. februara 2019. godine.