Put jednog ulagača

Konačno, kada ste izabrali strategiju investiranja, potrebno je odvojiti još samo malo vremena i stupiti u kontakt sa brokerom radi zaključenja ugovora o obavljanju brokerskih poslova, a zatim u banci otvoriti namenski novčani račun koji se koristi isključivo za trgovanje (dinarski za domaće tržište ili devizni za trgovanje na stranim berzama). 

Broker će vas upoznati sa svim neophodnim procedurama i pravilnicima koje se odnose na poslove trgovanja, kretanjima na tržištu, ali i sa troškovima i naknadama. Ako volite i želite da budete upoznati do detalja, sve potrebne materijale vam može dati broker lično, ili se možete uputiti preko sajta vašeg brokera, odnosno banke. 

Ako se pitate kako da odaberete svog brokera, uvek je sigurno reći da veći sistemi imaju i veće kapacitete da obezbede maksimalnu usaglašenost sa svim propisanim procedurama i zakonima i što kvalitetniju uslugu. Međutim, na kraju je uvek važno i koliko vama lično odgovara osoba preko puta vas, tačnije broker sa kojim ćete imati dosta kontakta u vašim budućim investicijama.

Ako bismo u par koraka želeli da sumiramo sve što smo gore pomenuli, trgovanje na domaćem i stranim tržištima bi izgledalo ovako:

  1. Dođite u filijalu banke ili brokerske kuće sa ličnom kartom ili pasošem
  2. Sklopite Ugovor o brokerskim poslovima i Aneks ugovora za trgovanje u inostranstvu
  3. Otvorite dinarski i/ili devizni račun (dinarski za lokalno tržište, a devizni za ino tržišta)
  4. Otvorite namenski dinarski i/ili devizni račun za trgovanje hov (dinarski za lokalno tržište, a devizni za ino tržišta)
  5. Prenesite sredstva sa dinarskog/deviznog na namenski dinarski/devizni račun
  6. Ispostavite nalog brokeru neposredno, faksom ili na mejl adresu

Provizije i naknade

Kada ste odabrali brokera, potpisali ugovore i otvorili račune, pre nego što krenete sa trgovanjem, red je da se zadržimo malo i na provizijama i naknadama. Da vam bude jednostavnije da pratite, izlistaćemo ih po vrsti usluge:

BROKER

Za usluge brokera u vidu posredovanja pri trgovanju predviđene su provizije, a za klijente koji često trguju i kumulativno ostvare veće obime trgovanja, te provizije su niže od standardnih. Brokerske provizije variraju u zavisnosti od brokera i on će vam iste predstaviti u formi tarifnika koji je odobrila Komisija za harije od vrednosti.

BANKA

Dobra vest je da su namenski računi besplatni i da nemate troškove održavanja, ali postoji naknada za saldiranje nakon obavljene kupovine ili prodaje (saldiranje je kada se na vaš namenski račun uplaćuju sredstva od prodaje ili pak „skidaju“ sredstva za kupovinu hartija od vrednosti odnosno finansijskih instrumenata - dalje u tekstu: FI). Visina ove provizije zavisi od banke preko koje vam prelaze novčana sredstva, tačnije u kojoj ste otvorili novčane namenske račune za trgovanje.

BERZA

Svaka berza na svetu pa i beogradska ima svoje provizije koje mogu biti različite i zavise od vrste FI, segmenta tržišta, količine i slično. Ako uzmemo za primer lokalnu berzu, ona svoje usluge organizovanja trgovanja sa FI naplaćuje 0,1% od vrednosti transakcije koju ste realizovali preko svog brokera. Strane berze imaju lepezu različitih naknada i one se drastično razlikuju od tržišta do tržišta. Vaš broker će vam unapred obezbediti tačan prikaz svih naknada koje vas očekuju na specifičnom tržištu na kome ste tražili da kupite ili prodate neke FI.

CENTRALNI REGISTAR HoV 

Proces kliringa i saldiranja zaključenih transakcija na berzi se obavlja preko institucije koja se zove Centralni registar za hartije od vrednosti. Da bi svi učesnici na tržištu bili sigurni da će se zaključena transkacija na berzi zaista i realizovati tj. saldirati, brine se institucija poput Centralng registra koja predstavlja jedan od glavnih stubova finansijskog tržišta. Za ceo ovaj kompleksan proces Centralni registar naplaćuje naknade i provizije koje idu na teret kupca i prodavca. Lokalni registar primera radi naplaćuje za trgovanje akcijama 0,11% sa maksimumom od 1.550 dinara po transakciji, dok za kupovinu obveznica naplaćuje istu tu naknadu kada je transakcija na berzi, a maksimum 5.500 dinara kada su obveznice kupljene vanberzanski (OTC). 

Bez obzira da li investirate na domaćem ili inostranom tržištu, možete da očekujete navedene vrste provizija, a informaciju o tačnom iznosu troškova dobićete od svog brokera.


Mali ili veliki nalog?

Ne treba zanemariti činjenicu da troškovi trgovanja mogu da imaju značajni udeo u ukupnoj transakciji ukoliko se trguje sa relativno malim iznosima. Zbog toga bi trebalo izbegavati davanje trgovačkih naloga sa malim iznosima jer postoje minimalni iznosi provizija po nalogu. Na primer, ako kupujete 5 akcija kompanije XY po ceni od 2 USD, a minimalna provizija američkih berzi po ispostavljenom nalogu je 3 USD plus ostale provizije, troškovi te transakcije će iznositi preko 30% u odnosu na vašu investiciju. 

Nakon što ste posredstvom brokera kupili željene akcije ostaje vam da pratite i u skladu sa situacijom na tržištu i vašim ciljem da adekvatno reagujete. 

Nadamo se da smo vam barem malo pomogli u tom procesu i da smo vas makar za nekoliko koraka približili odluci da se oprobate i u ovakvom vidu investiranja.

 Srećno i pametno!

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Nastavi ka sledećem modulu: Biznis plan
Prijavi se i testiraj svoje znanje!