Pa šta onda da radim???

Predlažemo ovako – da najpre razmislite i okvirno odredite:

  1. Koliko ste novca spremni da namenite ulaganju na finansijskom tržištu?
  2. Na koji vremenski rok želite da ulažete?
  3. Koliku biste zaradu želeli na tome da ostvarite?
  4. Koliko ste spremni da rizikujete?

Navešćemo sada i neka pitanja koja će vam možda biti postavljena pri određivanju vašeg investicionog profila. Jedno od najčešćih je sledeće:

U kratkom periodu padne vrednost vaše investicije za 20%. Da li biste:

Često je i ovo: da li biste radije uložili u akcije čija vrednost relativno malo osciluje i koje će na kraći rok doneti osrednji prinos, ili u one čija vrednost dosta osciluje ali će na duži rok doneti veći prinos?

Kad Elon tvitne


Pa šta onda da radim??? - ErsteZnali

Kojom brzinom i zbog čega cena akcije može da se promeni, dobro se videlo 1. maja 2020. godine, nakon što je CEO kompanije Tesla Elon Mask na Tviteru objavio da je po njegovom mišljenju cena akcije Tesle previsoka. U roku od nekoliko sati cena akcije Tesle je pala za 12%. Ne ulazeći u to da li je on time prekršio propise, ovaj primer pokazuje da cene akcija mogu da se značajno promene u kratkom roku. Elonu Masku i Tesli to nije bio ni prvi put da im se nešto poput ovog dešava, a možete da potražite na internetu izveštaje o tim događanjima.


Kada pre svega sami sebi odgovorite na ova pitanja, neke od glavnih opcija koje imate pred sobom su:

  1. Da uložite u akcije jedne kompanije, preuzimajući veliki rizik da će ta kompanija možda loše poslovati i da će joj cena akcije padati, ali time otvarate sebi mogućnost velike zarade ako poslovanje bude dobro te budete prihodovali od dividendi, i da mnogo zaradite kada akcije prodate po većoj ceni nego što ste ih platili
  2. Da uložite u akcije više kompanija, smanjujući rizik od gubitka ako u budućnosti neka od njih bude loše poslovala i loše se kotirala na berzi, ali se istovremeno odričete mogućnosti veće zarade ako nekoj od njih bude odlično išlo, a vi ste se opredelili da ne uložite sve u tu kompaniju, jer ste ulaganje rasporedili na njih više da biste smanjili rizik od gubitka
  3. Da uložite samo u obveznice – rizik je minimalan, a dobit praktično izvesna, mada relativno niska
  4. Da uložite u portfolio koji sadrži i akcije i obveznice, i to kombinaciju manje i više rizičnih akcija, i kombinaciju obveznica sa manjim i većim prinosima, a sve to u srazmeri koja odgovara vašem investicionom profilu tj. riziku koji ste spremni da preuzmete i vremenskom roku na koji želite da ulažete

Ako finansijska tržišta pratite samo usputno, najbolje je da kreiranje portfolija i upravljanje njime poverite profesionalcima, koji će vas za odgovarajuću proviziju savetovati i preduzimati potrebne korake, ili da uložite u investicione jedinice kojima upravljaju investicioni fondovi.

Nadamo se da smo vam makar malo približili kompleksni svet finansijskih tržišta. U sledećem poglavlju ćemo pokušati da pojasnimo kako u praksi izgleda put jednog investitora i šta je potrebno preduzeti ako želite da investirate

A ako ste se i zainteresovali, sve ovo je samo početak vaše investicione avanture. Pametno i srećno!

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!