Kako ko da ulaže

E, ovde ćemo vam malo i mi reći, ne morate sve sami da smislite.

Udahnite duboko, prisetite se svega što ste pročitali u prethodnim modulima i poglavljima, i spremite se za objavu velikih, ali jednostavnih istina. 

One glase:

  1. Ako ste skloni riziku, i težite većoj zaradi, uložite u akcije
  2. Ako niste skloni riziku, i zadovoljni ste umerenom zaradom, uložite u obveznice

Prosto ko pasulj! Ali, ali…

Sklonost ili nesklonost riziku nije ILI-ILI izbor. Rizikujemo u manjoj ili većoj meri. Tako da nam to otvara ogroman prostor za pravljenje kombinacija koje su u skladu sa stepenom rizika koji želimo da pruzmemo.

Kako ko da ulaže - ErsteZnali

DIVERSIFIKACIJA

Ulaganjem samo u akcije jedne kompanije, možete mnogo da zaradite ako ta kompanija bude odlično poslovala. Ostvarivaćete prihod od dividendi, a verovatno će i cena akcije te kompanije rasti pa ćete svoje akcije moći da prodate po mnogo većoj ceni od one po kojoj ste ih kupili. 

Međutim, ako kompanija loše posluje – nit dividende, nit dobre cene za prodaju!

Ako vam ovo zvuči kao preveliki rizik za vas, niste jedini. Upravo zbog toga se se formiraju portfolija. 

#minirečnik

portfolio – skup različitih hartija od vrednosti u koje ste uložili

U portfolio možete da ubacite akcije različitih kompanija, kao i da u njemu držite i akcije i obveznice. Time smanjujete rizik da velikim padom cene akcije jedne kompanije, vaša investicija mnogo izgubi vrednost, jer će cena nekih drugih akcija u vašem portfoliju da raste, pa će se to iznivelisati. A tu su i obveznice, za koje je mnogo toga poznato i unapred. Sve ovo, međutim, znači i da će profit da vam bude manji ako je vrednost akcija baš te jedne kompanije mnogo porasla, a vi ste svoju investiciju rasporedili na više akcija, kako biste bili sigurniji.

VREME

Uvedimo ovde u igru i vreme! Čujte sad ovo:

  1. Ako ste spremni da investirate na duži rok, veća je šansa da zaradite
  2. Ako želite da investirate na kraći rok, treba da uzmete u obzir da će cena akcije u koju ste uložili baš tada kada biste želeli da je prodate možda biti niža od one po kojoj ste je kupili, jer cene akcija stalno osciluju, u zavisnosti od ponude i tražnje

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!