O riziku i poverenju

Kada naletite na finansijske vesti, i pred očima vam prolete svi oni procenti, znajte da je to samo vrh ledenog brega. Ispod naizgled jednostavne vesti da je vrednost akcije PMŽ A.D. skočila za 1% krije se ogroman splet događaja, očekivanja, pa i sticaja okolnosti.

Zaista, zašto vrednost neke akcije raste, a druge opada? 

Ako tražnja za nekom akcijom prevazilazi obim koji je na prodaju, cena te akcije raste. Obrnuto, ako se na prodaju nudi više akcija nego što ima potražnje za njom, cena joj pada.

Kada je neka akcija tražena?

Akcija neke kompanije će biti tražena ako kompanija dobro posluje, ako ima kvalitetne i uverljive poslovne planove, ako industrija kojoj pripada ima dobru poslovnu perspektivu. Brojne druge stvari su takođe u igri. Cena akcija ovakvih kompanija na berzi raste.

S druge strane, ako kompanija loše posluje, ima slabe ili neuverljive planove, ako čitava njena industrija gubi perspektivu usled, na primer, tehnološke zastarelosti, sve više i više vlasnika akcija će akcije nuditi na prodaju i cena će da pada.

A obveznice?


Zašto neke obveznice imaju veći prinos, a druge manji? Stabilna i snažna država može relativno jeftino da se zaduži. Kad kažemo jeftino, mislimo na to da će njene obveznice biti tražene čak i ako nose mali prinos za investitora. Razlog je taj što je kupovina ovakve obveznice prilično sigurna investicija – šansa da ta država bankrotira i ne bude u stanju da vrati pozajmljeni novac je veoma mala. Rizik za investitora je mali, ali je mali i prinos.

Države sa lošijom ekonomijom i nestabilnijim političkim sistemom moraju da se zadužuju po višim cenama, odnosno da plaćaju veći prinos investitorima da bi oni bili zainteresovani za kupovinu, jer – rizik za investitora je veći kad ulaže u manje siguran posao – šansa da ta država bankrotira i ne vrati novac investitorima je veća. Ako, pak, investitora zainteresujemo visokom kamatnom stopom na investiciju, moći ćemo da prodamo obveznice i obezbedimo potrebni novac. Investitor preuzima veći rizik, ali može i više da zaradi.

U ovoj „igri“ rizika i sigurnosti, poverenja i očekivanja, ponude i tražnje, rasta i pada cena, niskih i visokih prinosa, leži i suština investiranja

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!