Bilans uspeha

Ovaj bilans vam govori da li preduzeće posluje sa dobitkom ili gubitkom. Prikazuje finansijske rezultate poslovanja u toku jedne godine.

Bilans uspeha od 1. januara do 31. decembra je jednogodišnji bilans uspeha. Kasnije možemo da ga koristimo kako bismo poredili prethodnu i tekuću godinu, kao i za poređenje kraćih vremenskih perioda i proveru poslovanja i projekcija.

Bilans uspeha prikazuje prihode i rashode za navedeni period. 

PRIHODI

Prihodi se dele na:


Poslovni prohodi su prihodi od prodaje usluga, proizvoda, odnosno robe. 


Kada izvršite prodaju određenog proizvoda Vašem kupcu, za to izdajete fakturu i ostvarujete prihod. Nakon ovoga je potrebno izvršiti naplatu ovog potraživanja, ali o tome ćemo kasnije.

Ovo je prvi pokazatelj uspešnosti. 

Koliko ste uspešni u prodaji Vaših proizvoda? 

Pokažite to!

Finansijski prihodi nastaju na osnovu prodaje hartija od vrednosti, prihoda od kamata i kursnih razlika.

Vaše preduzeće, recimo, ima određena potraživanja od kupaca iz inostranstva. Prilikom izdavanja fakture ino-kupcu, kurs NBS je bio određene vrednosti. Po nepisanom pravilu, ino-kupci retko izmiruju svoje obaveze istog dana kada im i pošaljete fakturu. Obično je to nekoliko dana do nekoliko nedelja kasnije. 

Nekoliko nedelja kasnije je i kurs NBS promenjen i vrednost njihove uplate je različita u odnosu na vrednost Vaše fakture. 

Tu nastaje kursna razlika, koja može biti pozitivna i negativna. U slučaju finansijskih prihoda, ona je pozitivna i ide u Vašu korist. Nekada se čekanje i isplati. 

U ostale prihode spadaju manje značajni prihodi. 

Oni su takođe deo bilansa uspeha i računaju se prilikom izračunavanja ukupnog rezultata.

Neki od njih su:

Bilans uspeha - ErsteZnali

RASHODI 

Rashodi se dele u iste kategorije kao i prihodi:

Možemo ih, međutim, predstaviti i jednostavnije. 

U biznisu, kao i u životu, neke troškove imate samo u pojedinim mesecima, dok se drugi stalno javljaju. Od svih tih troškova i odnosa među njima zavisi kolika je vaša zarada u nekom poslu.

Tako da rashode možemo sagledati i kao fiksne (stalne) i varijabilne (promenljive).

Fiksni su troškovi zakupnine i amortizacije. 

Zakupnina se definiše prilikom potpisivanja ugovora i uglavnom je fiksna i stabilna bar godinu dana.


#minirečnik

Vozite automobil za poslovne potrebe. Koristite računar. Kola i kompjuter spadaju u osnovna sredstva vašeg preduzeća. Njima se vremenom smanjuje vrednost, što se odražava i u bilansu.  Prilikom izračuna amortizacije, postoje amortizacione grupe u koje raspoređujemo osnovna sredstva, kao i amortizacione stope koje su definisane i bez promena. Na osnovu ovih podataka izračunavamo troškove amortizacije.

Varijabilni (promenljivi) troškovi su svi oni koji nisu uvek isti ili se ne javljaju iz meseca u mesec.

Najznačajniji varijabilni trošak je nabavna vrednost robe. Kada nabavljate robu koju kasnije nameravate da prodate, ona vas košta i morate da isplatite određeni iznos sa računa kako biste izmirili tu obavezu. To je vaš trošak.

Nabavna vrednost robe ima dva aspekta:

Dobro popišite sve troškove vezane za vaš biznis. Mogu se dosta razlikovati u zavisnosti od delatnosti i specifičnosti vašeg posla. Ne dozvolite da vas neki iznenadi.

Bilans uspeha - ErsteZnali

UKUPNI TROŠKOVI = FIKSNI + VARIJABILNI

POSLOVNI REZULTAT

Imate, prihode, imate troškove, što znači da ste ostvarili neki poslovni rezultat. Poslovni rezultat može da bude dobitak ili gubitak.

Rezultat dobijamo oduzimanjem rashoda od prihoda. 

Prihode koje ostvarite prodajom robe umanjujete za iznos rashoda koje imate, a koji su nastali nabavljanjem te robe i ono što preostane predstavlja vaš poslovni rezultat. Po istom principu dobijate i finansijski, odnosno ostali rezultat.

 Bilans uspeha - ErsteZnali

Neto dobit je ono što preostane vlasnicima preduzeća na kraju godine. Raspodelu neto dobiti uređujete odlukom o raspodelu dobiti na kraju godine.

 

U bilansu uspeha, međutim, ne možete da dobijete podatke o stvarnoj poziciji preduzeća, njegovoj tržišnoj vrednosti, kao ni o potencijalu koje ovo preduzeće ima i treba da iskoristi.

Idemo stoga dalje ka dobijanju sveobuhvatne slike o poslovanju vaše kompanije.Bilans uspeha - ErsteZnali

Savet

Ako vam sve ovo zvuči previše komplikovano, ili baš i niste ovako zamišljali sopstveni biznis, imamo dobre vesti. NE MORATE SVE SAMI DA RADITE! Beleženje svih transakcija vrše računovođe koje za vas treba da “pišu” poslovne knjige. Takođe, oni treba da prate razvoj vašeg posla, promenu poreskih zakona, primenu istih, izvršenje obaveza. Računovođe za vas obavljaju i platni promet, predstavljaju vas pred poreskim organom u slučaju kontrola, prilikom osnivanja obavljaju sve početne korake registracije...


SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!