Registrovanje u APR-u

Nakon što ste uspešno dobili sertifikat za elektronski potpis i instalirali potreban softver po uputstvima izdavaoca, vaš sledeći korak je da napravite nalog u sistemu Agencije za privredne registre. Pomoću ovog naloga, moći ćete da onlajn popunite zahtev za registrovanje, uplatite naknade, pratite status i preuzmete svoja dokumenta u elektronskoj formi. APR je obezbedio i detaljna uputstva o korišćenju svog sistema, koja možete pronaći ovde.


Registrovanje u APR-u - ErsteZnaliSistem APR-a će vas podsetiti i od vas zahtevati da se, između ostalog, izjasnite i o:

Pretežnoj delatnosti

Možete da registrujete samo jednu delatnost. Kao preduzetnik, vi možete da obavljate i druge delatnosti za koje ispunjavate uslove, ali se u sistem unosi samo pretežna – ona kojom ćete se dominantno baviti. Ukoliko želite da pri registraciji ukažete i na druge delatnosti koje ćete obavljati, APR vas savetuje da to učinite u opisu, kod unošenja poslovnog imena. Spisak svih delatnosti, sa opisima i šiframa, nalazi se u Uredbi o klasifikaciji delatnosti na sajtu APR-a.

Poslovnom imenu i nazivu

Razlikujte poslovno ime i naziv – konkretno, naziv nije obavezan, ali ime jeste. Ime vašeg biznisa sastojaće se od vašeg imena i prezimena, oznake PREDUZETNIK ili PR i mesta, to jest sedišta u kom obavljate delatnost. Uz ime, možete da izaberete i poseban naziv, uz koji je onda potrebno da unesete i opis svoje pretežne delatnosti. Naziv mora da bude jedinstven, tj. ne sme da bude zauzet ili sličan nazivu drugog preduzetnika - ovde možete da proverite da li je naziv koji želite slobodan.

Početku obavljanja delatnosti

Sistem će vam ponuditi da izaberete da li želite da datum početka obavljanja delatnosti prijavite naknadno. Ukoliko to ne želite, datum početka obavljanja delatnosti će biti datum donošenja odluke APR-a o upisu u registar, što je nekoliko dana od podnošenja prijave.

Ukoliko je sa vašom prijavom sve u redu, u roku od nekoliko dana će biti spremno Rešenje o upisu u APR, koje preuzimate preko portala APR-a, i sa kojim zvanično počinju vaše preduzetničke obaveze!

Imajte u vidu: sastavni deo Rešenja treba da bude i informacija o poreskom identifikacionom broju (PIB-u) koji dodeljuje Poreska uprava Republike Srbije, sa kojom je APR umrežen, kao i matični broj.

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!