Prvi koraci

Ako ste stigli do ovog dela, onda ste do sada izabrali nekretninu koju želite da kupite, dobili ste informativnu ponudu od banke i dogovorili se sa trenutnim vlasnicima o ceni i dinamici kupoprodaje. Čestitamo!


Prvi koraci - ErsteZnali

 #ErsteZnali?

 


Plate se mogu i udružiti radi podizanja kredita - najčešće sa supružnikom, ali ako niste u braku, to može da bude i neko od članova porodice. Solidarni dužnik može da bude i dalji rođak ili čak prijatelj, pod uslovom da ispunjava iste uslove kao i vi.


Maksimalna ročnost kredita koji plaćate zajedno sa solidarnim dužnikom se određuje u odnosu na najstarijeg učesnika u kreditu. Često je pravilo da poslednja rata kredita mora da bude otplaćena pre navršene 70. godine života.


Pogledajmo sada kako izgleda proces uzimanja kredita za kupovinu nekretnine koja je uknjižena:

Dakle, za sada ste obezbedili:


Koji je najbolji redosled ovih koraka? I kada se plaća kapara?

KAPARA

Kada ste prijateljima pomenuli da razmišljate o uzimanju stambenog kredita, jedan od njihovih prvih saveta je verovatno bio i „pazi da ne ostaneš bez kapare“, obavezno praćen nekom horor pričom o tome kako je neko platio kaparu, a onda nije dobio kredit.

Evo kako da vam se to ne desi!

Plaćanje kapare prodavcu je čest slučaj kod kupovine nepokretnosti, i nju plaćate prilikom sklapanja predugovora.

Veoma je važno da sve što ste se dogovorili u vezi sa kaparom bude uneto u predugovor – pre svega iznos koji plaćate, kao i to šta se dešava u slučaju da prodavac ili vi odustanete od kupovine. Iako za proces odobrenja kredita nije neophodno da predugovor bude overen kod notara, već samo ugovor, ovo je ipak preporučljivo.

Prvi koraci - ErsteZnali

 #ErsteZnali?

 

Kapara može da se prihvati kao učešće za stambeni kredit!Kako biste umanjili rizik, pre potpisivanja predugovora i isplate kapare:


Ako se ovde sve uklapa, sve su šanse da će i svi naredni koraci voditi ka uspešnom odobrenju kredita, pa možete da bez mnogo brige pristupite plaćanju kapare.

 


Prvi koraci - ErsteZnali

 #ErsteZnali?

 


Ukoliko stan kupujete od fizičkog lica, ne zaboravite da je obavezna saglasnost svih suvlasnika – koliko god da ih ima - da stan bude predmet prodaje i upisa hipoteke. Ukoliko je stan bračna tekovina, potrebna je saglasnost bračnog/vanbračnog druga.Ako ovo radite prvi put, verujemo da sve u vama trenutno ključa od koncentracije da pohvatate sve ove termine i aktivnosti. Zato ćemo malo da odmorimo, i ovde završimo poglavlje.

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!