I to je OK

Zamislite sledeću situaciju - pronašli ste super stan, svi su oduševljeni, ima sve karakteristike koje ste vi zamišljali… ali mu je još samo malo ostalo da bude potpuno završen. Ili -  završen je, ali još nije uknjižen. Ili je možda vaš super stan i odavno izgrađen, ali je trenutno u postupku legalizacije.

I svi vam kažu: „Baš šteta! Kao stvoren je za vas! Samo kad biste mogli da uzmete kredit za tako nekompletne slučajeve…“

A mi kažemo – ako vam se toliko dopada stan iz neke od pomenutih kategorija, ne odustajte! Postoji mogućnost da se i za takve nekretnine odobri stambeni kredit.

Namena stambenog kredita može da bude:


Verovatno već znate da je za stambeni kredit potrebna hipoteka, kao sredstvo obezbeđenja. Jasno je da se pod hipoteku može staviti uknjižena nepokretnost - ali, da li ste znali da predmet hipoteke može da bude i neuknjižena nepokretnost (hipoteka se upisuje na osnovu pravosnažne građevinske dozvole) i to:


I to je OK - ErsteZnali

 #ErsteZnali?

 


Kod projektnog finansiranja, sve informacije o nekretnini dobijate u banci koja finansira izgradnju. Dodatna pogodnost u ovom slučaju je to što banka poseduje svu dokumentaciju, što znači veoma važnu stvar - vi ne morate da je prikupljate!


Osim toga, za hipoteku može da posluži i nepokretnost iz postupka legalizacije/ozakonjenja, za koju je izdato rešenje o naknadnom izdavanju građevinske i upotrebne dozvole ili rešenje o ozakonjenju.

Mogućnosti su velike, ali važno je da znate da, u svakom slučaju, predmet hipoteke mora da odgovara kreditu vrednošću, kao i da nepokretnost ne sme da ima upisanih tereta(osim u izuzetnim situacijama, npr. projektno finansiranje, refinansiranje ili kupovina nepokretnosti koja je opterećena hipotekom). Bankarskom terminologijom, mora biti zadovoljen određeni LTV racio – to jest, iznos kredita i tržišne vrednosti nekretnine na koju će biti stavljena hipoteka moraju biti u propisanom odnosu.

I to je OK - ErsteZnali

 #ErsteZnali?


LTV racio je odnos stambenog kredita koji želite da podignete i tržišne cene nekretnine koja se kupuje i stavlja pod hipoteku, pomnožen sa 100.


Ne zaboravite da je za podizanje stambenog kredita, ukoliko se kupuje nekretnina koja se i zalaže, potrebno učešće od najmanje 20%. Takođe, postoji i mogućnost stavljanja pod hipoteku neke druge nepokretnosti – dakle, ne nužno one koja je predmet kupovine.

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!