Osiguranje vozila

Vozilo uglavnom jeste vaša imovina, ali u pogledu osiguranja pripada posebnoj kategoriji. Osiguravate se dvojako:

  1. Od odgovornosti za štetu koju pričinite trećim licima
  2. Od štete koja nastane na vašem vozilu 

Šta je obavezno?

Kada ste vlasnik/ca ili korisnik/ca vozila, rizikujete da u saobraćaju sopstvenom greškom načinite štetu drugim vozilima, ili licima. Zbog toga je obavezno da za svako vozilo bude vezana polisa osiguranja od autoodgovornosti. 

Većini vozača je ovo dobro poznato. Auto ne možete da registrujete ako ne kupite ovu polisu. Uz nju treba da imate i evropski Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. 

Formular ovog izveštaja ćete dobiti od osiguravajuće kuće s kojom sklapate ugovor, ili je od nje zatražite. Držite ga uvek u vozilu!

Verujemo da ste vešti i pažljivi u saobraćaju. Da poštujete ograničenje brzine i druge saobraćajne propise, da ne vozite pod dejstvom alkohola ili opijata. Telefon koristite minimalno i to isključivo u hands-free modu.

No, ako vam ipak se desi da skrivite neku saobraćajnu nezgodu (dešava se i najrevnosnijim i najboljim vozačima!), podsetite se nekih od najvažnijih radnji koje treba da načinite u toj situaciji:

Osiguranje vozila - ErsteZnali

Ukoliko ste i sami povređeni u nezgodi, obratite se lekaru i sačuvajte medicinski izveštaj.

Osiguravajuća kuća će nadoknaditi štetu koju ste pričinili drugim vozilima ili licima, po osnovu obaveznog osiguranja vozila.

Ako pak niste vi prouzrokovali nezgodu, osim svega ovde navedenog, u što kraćem roku prijavite nezgodu osiguravajućoj kući čiju polisu osiguranja vozila ima vlasnik vozila koje je prouzrokovalo nezgodu. Zahtev za naknadu štete se podnosi istoj osiguravajućoj kući. Tada će ta osiguravajuća kuća nadoknaditi vama štetu po osnovu obavezne polise osiguranja koju je imao vlasnik vozila koje je izazvalo nezgodu.

KASKO - Nije obavezno, ali jeste preporučljivo

Na koji god način da je nastala šteta na VAŠEM vozilu, možete da je umanjite ili nadoknadite ako imate kasko osiguranje. Ono je dobrovoljno! Zato je o njemu potrebno blagovremeno razmisliti i osigurati se. 

Kasko pokriva veoma različite situacije i slučajeve. Od manjih slučajnih ogrebotina nastalih na parkingu pa sve do štete na vašem vozilu čak i u slučaju nezgode koju ste vi skrivili.


Postoji nekoliko vrsta kasko osiguranja – dobro proučite šta koje podrazumeva. Delimično kasko osiguranje pokriva štetu nastalu od pojedinih rizika, na primer od loma stakla. Potpuno kasko osiguranje pokriva štete od saobraćajne nezgode, požara, oluje...Međutim, iako se zove “potpuno”, ova vrsta kasko osiguranja ne pokriva, na primer, slučaj krađe vozila, ili štetu nastalu usled poplava. Od ovoga se štitite tek ugovaranjem dopunskog kasko osiguranja.

 

#minirečnik

Učešće u šteti – ugovorom može biti propisano u kojim situacijama i vi učestvujete u nadoknadi štete, obično sa 5% ili 10%

Bonus – ako je vaše vozilo bilo osigurano, a nije imalo štetu, imate pravo na umanjenje premije za sledeću godinu osiguranja

Malus – ako ste imali određeni obim šteta na vozilu, osiguravajuća kuća će vam verovatno tražiti povećanje premije za narednu godinu osiguranjaSPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!