Osiguranje imovine

Život je najvredniji. Zdravlje, bez sumnje, zauzima visoku drugu poziciju. Šta je još vredno, osim života i zdravlja? Šta je VAMA vredno?

Više vrsta neživotnih osiguranja, zavisno od povezanosti rizika, odnosno interesa koji se pokrivaju osiguranjem, svrstavaju se u sledećih sedam podgrupa:

Jedno od najtraženijih neživotnih osiguranja jeste osiguranje imovine. 

Ono pokriva štete na imovini koje nastanu usled požara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije, kao i klizanja i sleganja tla. Dalje, pokriva štete na imovini nastale zbog loma mašina, provalne krađe, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti.

VAŽNO!

Prilikom ugovaranja osiguranja imovine, precizno definišite i proverite sa osiguravajućom kućom šta sve pokriva osiguranje koje uzimate – nije nužno da svako imovinsko osiguranje pokriva štete nastale od svih gore nabrojanih uzroka! Naprotiv – u praksi postoje razne kombinacije.

Suma osiguranja treba da bude realno utvrđena, kao i visina naknade. Pažljivo ocenite koliko vam odgovara odnos premije, naknade i rizika koji su obuhvaćeni.

Imajte i u vidu da:

O čemu je još bitno da vodite računa. Osiguranje nije magični štapić. Ono ne umanjuje rizik da se nešto desi, već vam samo olakšava situaciju ukoliko se neželjena situacija desi. 

Takođe, važno je da se odgovorno ponašate prema imovini. Osiguravajuće kuće će često od vas zahtevati da preduzmete mere predostrožnosti koje sami možda i ne biste preduzeli. Na primer, da u kući obavezno držite protivpožarni aparat ako se osiguravate od požara – kako bi šteta bila manja. To vam može biti i ugovorna obaveza. Ukoliko je ne ispunite, moguće je da u slučaju požara i ne biste mogli da računate na isplatu osigurane sume.

Koja imovina se može osigurati?

A šta se sve od imovine može osigurati? Praktično, bilo šta. Od celog građevinskog objekta (kuće, stana) do veš-mašine u njemu. Sve zajedno ili, pak, pojedinačno. Objekti u izgradnji takođe mogu da budu osigurani, što uključuje i opremu i materijal. Zatim, svi predmeti u kući, umetnički predmeti takođe, kao i novac i dragocenosti. Osiguravajuće kuće nude različite kombinacije.

Osiguranje imovine može da pokrije i štetu koja nastane u komšijskom stanu usled, recimo, izlivanja vode u vašem stanu.

Šta ako dođe do štete?

Uh. Neće valjda ;). Ali, ako do štete dođe, veoma je važno kako ćete da postupite u toj situaciji. Narodna banka Srbije na edukativnom portalu Tvoj novac savetuje da je za ostvarivanje naknade po osnovu ugovora o osiguranju potrebno sledeće:

  • da se šteta desila u periodu za koji imate pokriće po konkretnoj polisi,
  • da prijavite štetu društvu za osiguranje 
  • da preduzmete mere da ograničite štetne posledice (otklonite i smanjite štetu),
  • da obavestite nadležni organ (policiju, vatrogasce itd.) o nastanku osiguranog slučaja,
  • da pružite dokaz o pretrpljenoj šteti,
  • da se prema osiguranoj imovini ponašate pažljivo.

NBS savetuje i da povedete računa i o tome da li kao osiguranik učestvujete u nastaloj šteti i koliko, i da li postoje, koliko iznose i ko snosi troškove utvrđivanja postojanja štete, odnosno visine naknade za nastalu štetu.

 


SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!