Finansijski pokazatelji

Imamo nekoliko najbitnijih finansijskih pokazatelja. Možete ih pratiti samostalno i činiti korektivne korake sa ciljem boljeg poslovanja.

LIKVIDNOST I SOLVENTNOST

Prva dva – likvidnost i solventnost, govore nam o sposobnosti preduzeća da izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima. 

Likvidnost nam govori o kratkoročnoj, a solventnost o dugoročnoj sposobnosti. 

“Granica” je period od 12 meseci.

Likvidnost predstavlja odnos tekućih sredstava i tekućih obaveza. Pokazuje da li ste u mogućnosti da sredstvima pokrijete obaveze. Ima tu mnogo finesa, ali za sada ćemo se zadržati na stepenu likvidnosti sredstava. Nemaju sva sredstva isti stepen likvidnosti.

Načelno, vaša najvažnija sredstva su gotovina, zalihe i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca imaju veći stepen likvidnosti od zaliha, ali manji stepen likvidnosti od gotovine. Najveću likvidnost ima gotov novac jer je odmah raspoloživ.

Finansijski pokazatelji - ErsteZnali

Savet

Potraživanja od kupaca su kategorija kojoj morate da pružite značajnu pažnju. Poslovanje vašeg preduzeća zavisi od naplativosti potraživanja i vaše sposobnosti da održite kontakt sa poveriocima i obezbedite plaćanje na vreme. POSEBNO MORATE DA VODITE RAČUNA O NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA! Potrebno je uložiti dodatni napor ukoliko se naplata odužila – što je određeni dug duže nenaplaćen, to ga je teže naplatiti. Polovina vašeg uspeha je prodaja, ali druga polovina je naplata potraživanja. Posvetite mu pažnju i obzirnost u saradnji sa kupcima.

RENTABILNOST

Rentabilnost je možda i najvažniji finansijski pokazatelj. On nam govori o povratu ukupno uloženih sredstava, odnosno ukupnih investicija.

Najjednostavnija formula je sledeća:
ROA = neto dobit / angažovana sredstva

Cilj poslovanja svakog preduzeća je povećanje sredstava i povećanje kapitala, ostvarivanje dobiti. Ukoliko razmišljate o ulasku i otvaranju novog projekta, veoma je važno da se vodite njegovom isplativošću. 

Finansijski pokazatelji su izuzetno korisni i bazirani na kvalitetu informacija koje postoje. Oni će nam pomoći i u poređenju sa drugim preduzećima, ali nam neće reći kako treba da poslujemo i kako da ostvarimo dobit.

To morate sami!

Srećno!


Napomena: Modul "Finansije za početnike" je napisan na osnovu istoimenog priručnika nastalog u okviru programa "Korak po korak"

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Nastavi ka sledećem modulu: Šta je bezbedno
Prijavi se i testiraj svoje znanje!