e-Prošlost

„Tada smo imali samo dva programa na televiziji, pa gledaš to što ima.“
„Nema mobilnih telefona, nego se dogovoriš sa nekim, pa ga čekaš…“
„Aj zvrcni me na fiksni!“
„Ma, čekaš nekoliko nedelja da se razvije film, pa tek onda da vidite kako ste ’ispali’ na fotografijama… I onda uglavnom niko ne izgleda dobro!“

Ah, ta bezbrižna prošla vremena, kojih se često nostalgično sećamo. Da li se i vama pojavi blaženi osmeh na licu dok čitate ove opise vremena koje, kada razmislite, i nije bilo tako davno? Međutim, dok se sećate kaseta, disketa i dana kada je sladoled koštao pet dinara, lako je smetnuti sa uma da je to samo jedna strana medalje.

e-Prošlost - ErsteZnali
Da li se sećate druge strane ovih nostalgičnih priča?

Tog strašnog, mračnog, i sada već nezamislivog perioda?

Pre Interneta!

Pre nego što je Internet počeo masovno da se koristi i olakšava nam primarno komunikaciju, a onda i sve druge aspekte života, ovako su, na primer, izgledale neke dnevne obaveze:

Doduše, reći ćete sa pravom, nije kao da nismo imali mnogo većih finansijskih problema u tim godinama… 

Ipak, ozdravljenje finansijskog i bankarskog sistema u Srbiji se delimično preklopilo sa globalnim omasovljavanjem upotrebe Interneta, pa je uspostavljanje novog sistema kod nas već u ranoj fazi moglo da računa i na ovu elektronsku mrežu.

e-Prošlost - ErsteZnali

Šta je elektronsko bankarstvo?

Pod elektronskim bankarstvom podrazumevamo završavanje bankarskih poslova onlajn, bez odlaska u ekspozituru. U širem smislu, ovde bi mogle da spadaju i neke svakodnevne radnje koje se obavljaju elektronski – na primer, korišćenje kartica i bankomata – ali tim delom se nećemo detaljnije baviti.

Mobilno bankarstvo dopunjuje elektronsko, i pruža još veću udobnost onlajn bankarskih usluga, jer uključuje korišćenje specijalizovane mobilne aplikacije. 

Nemojte da vas zbuni i termin digitalno bankarstvo. Ono se odnosi na procese koji su u potpunosti digitalizovani - kako na strani korisnika, tako i kod pružaoca usluge. Digitalno bankarstvo svakako obuhvata mobilno i elektronsko bankarstvo, ali pored toga obuhvata usluge poput online apliciranja i odobravanja kreditnih proizvoda (putem video identifikacije i digitalnog potpisivanja dokumentacije), zatim online otvaranje tekućih računa, kupovinu osiguranja kroz aplikacije elektronskog bankarstva i slično.

Prve korake elektronskog bankarstva možemo, ma koliko to bilo iznenađujuće, da pratimo već od decembra 1980. godine! Bilo da ga nazovemo kućno, kompjutersko, ili bankarstvo na daljinu, dostupni izvori navode da vam je, kako biste uživali u njegovim blagodetima, bila potrebna telefonska linija, poseban modem, konzola i TV ili monitor. 

I još jedna sitnica - da ste klijent banke „United American Bank“ iz Noksvila u Tenesiju.  

Inženjer i inovator Tomas Sadmen, je nakon karijere u IBM-u, radio sa manjim američkim bankama u gradovima Tenesija. Osmislio je da klijenti „United American Bank“ kao portal za pristup bankarstvu na daljinu bude kućni računar. 

Naime, u to doba su kućni računari počeli da osvajaju masovno tržište. Sadmen je dogovorio sa kompanijom Radio Shack da naprave specijalan modem, preko kog su korisnici mogli da obave prve poslove elektronskog bankarstva.

Međutim, bez obzira na to što je u pitanju drugi kontinent, zanimljivo je posmatrati koliko stvari je bilo moguće obaviti elektronski već 1981. godine. Na primer, srećni korisnici mogli su da provere stanje svog računa, plate neke dažbine, pa čak i podnesu zahtev za kredit ne odlazeći u banku.

Hiljade građana Noksvila su koristile ove mogućnosti.

Ipak, tek sa globalnim širenjem Interneta, decentralizovanog kakvog ga danas poznajemo, dolazi do masovnijeg korišćenja bankarskih usluga na daljinu.

Tako smo, korak po korak, stigli i do e-bankinga koji znamo.


SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!