Želim da prodam svoje proizvode ili usluge

Prodaja je jedan od ključnih segmenata svakog malog biznisa, pošto od nje u velikoj meri zavise prihodi preduzeća. Preduzetnici su često više fokusirani na organizaciju poslovanja i unapređenje kvaliteta proizvoda ili usluga nego na prodaju, verujući da će kvalitet neminovno dovesti i do zadovoljavajuće potražnje na tržištu. Istina je, međutim, da bez obzira na to koliko su proizvod ili usluga dobri, potencijalni kupci toga neće biti svesni ukoliko se posebna pažnja ne posveti prodajnim aktivnostima.

Dobra vest za sve one koji imaju poteškoća u ovoj oblasti je da se veštine prodaje mogu savladati i usavršiti – uspešni prodavci se „ne rađaju“, već se stvaraju učenjem i praksom. Uz odgovarajuće alate, znanja i veštine, svako može da ovlada umetnošću prodaje.


Na koji način proizvod ili usluga rešavaju nečiji problem?

Bilo da prodajni razgovor vodite uživo, preko telefona, mejla ili društvenih mreža, dobra komunikacija sa potencijalnim kupcem ili klijentom u velikoj meri će doprineti uspešnom ishodu. Važno je da se pre inicijalnog kontakta sa kupcem adekvatno pripremite – jasno definišete ciljeve prodaje, pripremite sve promotivne materijale, ugovore i druga dokumenta, ali se i informišete o svom sagovorniku, kako biste stekli predstavu o tome koji od vaših proizvoda ili usluga bi mu najviše odgovarali. Razmislite i o potencijalnim pitanjima koje bi kupac mogao da postavi i pripremite odgovore na njih.

Tokom razgovora, važno je da potencijalnog kupca pažljivo slušate i analizirate izazove sa kojima se suočava. Pre no što ponudite konkretna rešenja, ne ustručavajte se da postavite sva dodatna pitanja koja vam padnu na pamet. Između ostalog, ona kupcu pokazuju da razmišljate o njegovim potrebama i da tome prilagođavate svoju ponudu. Predlozi koje iznesete treba da budu argumentovani i pokažu kako vaš proizvod pomaže kupcu da prevaziđe određeni izazov. Imajte na umu da klijentima nikada ne prodajete proizvod ili uslugu, već – rešenje za njihov problem.

Pet tehnika prodaje koje vam mogu biti od pomoći

Iako vaši proizvodi ili usluge mogu u potpunosti odgovarati potrebama kupca, često je važno da dodatno naglasite ili pojasnite njihov značaj i upotrebnu vrednost. U tome vam mogu poslužiti različite tehnike prodaje:

Nakon što ste zaključili prodaju, preporučljivo je da rezimirate ceo razgovor – konkretno, da u kratkim crtama sumirate najvažnije stavke vašeg dogovora i tražite saglasnost kupca. Na ovaj način ćete proveriti da li ste dobro razumeli dogovor i još jednom ga potvrditi, što je važno kako biste na vreme utvrdili da li je došlo do eventualnog pogrešnog razumevanja ili različitog tumačenja. Na kraju, možete ukratko izložiti koji su naredni koraci, i zahvaliti se kupcu na ostvarenoj saradnji.