Želim da naučim dete da upravlja novcem

Upravljanje novcem je važan deo obrazovanja, pogotovo ukoliko se u obzir uzme da navike stečene u detinjstvu i mladosti utiču na to da li će i koliko štedeti kad stasaju, kao i da li će odgovorno upravljati

novcem kada počnu i sami da ga zarađuju. Samopouzdanje koje dete stiče samostalnom brigom o određenoj sumi novca je veoma dragoceno i čini ekonomsko osamostaljivanje mladih lakšim, nego u slučaju da se sa svojim, ličnim novcem sretnu tek kao odrasli ljudi.

Kako, kada i koliko dinara treba dati deci je tema koja zahteva pažljivo promišljanje. U nastavku možete pogledati najvažnije savete kako da davanjem džeparca naučite dete da pametno raspolaže novcem:1. Samostalnost je ključna

Dete džeparac treba da koristi po sopstvenom nahođenju. Novac troši na šta god želi – pod uslovom damu to neće naškoditi. Naravno, usmeravanje od strane roditelja kroz davanje ideja prilikom kupovine, ilisaveta o štednji nije negativna stvar i može delovati motivišuće za dete.


2. Redovan i tačan iznos - osnovni princip džeparca

Kako bi dete naučilo da i u budućnosti poštuje dogovore kao nešto obavezujuće i roditelji se morajupridržavati dogovorene dinamike isplate džeparca. Kada odlučujete koliko često ćete vašem detetudavati novac, imajte na umu i njegov uzrast. Isplate na nedeljnom nivou su se dobro pokazale kod decedo 12 godina. Od 13 godina naviše, dobro bi bilo preći na mesečne isplate. Dete će naučiti da rasporedito što ima, što takođe predstavlja veštinu potrebnu za uspešno upravljanje novcem.


3. Držite se dogovorenog iznosa i izbegavajte davanje dodatnog novca

Džeparac ne treba da se isplaćuje unapred ili kao dodatna naknadna isplata jer će na ovaj način deterazumeti važnu životnu lekciju da novca može da bude malo i da spontane želje ne mogu uvek odmah dase ispune. Takođe, u dogovoru s detetom možete mu omogućiti da ispuni eventualne dodatne potrebeza novcem tako što će uraditi neke poslove u kući koje smatrate adekvatnim.


4. Dodatni poslovi treba da se plaćaju posebno

Ukoliko je dete obavilo dodatne poslove po kući, to treba da se posebno nagradi. Ukoliko doneseteodluku da obavljanje kućnih poslova nagradite na ovaj način, dogovorite se sa decom oko obaveza iposledica ako one nisu ispunjene.


5. Džeparac je dodatni novac

Suština džeparca je da deca koriste svoj novac za usputne stvari, a ne za one osnovne kao što su hrana iliodeća. Ovo deci dozvoljava da počnu da prave prioritete pri kupovini, i da iskuse greške, bez većihposledica. Izuzetak: Namerno uništavanje ili nekontrolisana želja za posebno skupim odevnimpredmetom. U tom slučaju, dete bi trebalo da pokrije deo troškova.


6. Džeparac treba da bude u skladu sa životnim standardom porodice

Jedno od najčešćih pitanja je koliko novca treba dati. Ovo naravno zavisi od finansijske situacije porodice.Previše mali džeparac može da dovede do toga da dete bude isključeno iz svoje društvene grupe, dokpreveliki džeparac neće naučiti dete da definiše prioritete ili da se nečega odrekne.


7. Džeparac nije instrument za nagrađivanje ili kažnjavanje

Džeparac mora da se isplaćuje bez obzira na rezultate. Povećavanje džeparca zbog dobrih ocena u školi ilinjegovo smanjivanje zbog loših ocena bi svelo džeparac na instrument za odgoj dece. Kao takav, izgubiobi ulogu u učenju dece da postanu nezavisni. Džeparac treba da se isplaćuje čak i kada se dete lošeponašalo – izuzev ukoliko je nešto namerno uništilo, u kom slučaju bi se džeparac upotrebio da se pokrijutroškovi popravke.


8. Učite decu na sopstvenom primeru

Ukoliko roditelji pokazuju na sopstvenom primeru kako se štedi, dete će to obično bolje razumeti.Takođe savetujemo da pričate edukativne priče o štednji.