Planiranje kućnih finansija

Bez obzira na uzrast, dete može biti uključeno u planiranje kućnih finansija. Uvažite ga, tako što ćete njemu dati priliku da kaže svoje mišljenje. Dete svakako ravnopravno učestvuje u troškovima, tako da nema razloga da u skladu sa svojim godinama ne razvija i osećaj odgovornosti pa i samostalnosti.

Zarada

Interesovanja dece su različita i nije svako zainteresovan za finansije. Najbolji način da se dete zainteresuje i osamostali je da samostalno zaradi. Ne padajte u iskušenje da dete “potplaćujete” za ispunjenje neke obaveze koju bi svakako trebalo da obavi. Mora da postoji nešto što je njegov prirodni talenat. Neko ima umetničkog dara, neko kolekcionarskog, a neko ima dara za veoma konkretne svakodnevne stvari. Neka ono što je detetu pasija budu vrata za otvaranje ka svetu finansijske ali svake druge samostalnosti. U višim razredima mu dajte priliku da razvija svoj hobi kao poslić.

Kreirajte priliku da dete svojim trudom zaradi novac. Neka dete polako i postepeno planira kako da ga troši.