Mešovito osiguranje

Dok riziko osiguranje pokriva samo smrtni slučaj, mešovito osiguranje se isplaćuje i u slučaju doživljenja isteka osiguranja. Zato se može smatrati i vidom štednje te otud u nazivu reč “mešovito”.

Ako ste savladali riziko osiguranje, princip mešovitog će vam biti logičan nastavak.

Prednost mešovitog u odnosu na riziko osiguranje je u tome što nakon isteka osiguranja osiguravajuća kuća ima obavezu da vam isplati novčani iznos za slučaj doživljenja. Vaše premije nisu poslužile samo za pokrivanje rizika od smrti, već i kao ušteđevina kojom možete da raspolažete nakon isteka osiguranja. Premija za mešovito osiguranje je nešto viša u odnosu na premiju riziko osiguranja, ali zbog ove velike razlike u slučaju doživljenja se i te kako isplati.

KADA TREBA POČETI SA UPLAĆIVANJEM ŽIVOTNOG OSIGURANJA?

Univerzalni odgovor glasi: što pre, to bolje.

Evo glavnih razloga u prilog tome:

Naravno, mlad čovek ne želi da razmišlja o smrti. To mu je obično još daleko, a verovatno još uvek nema ni dugogodišnjeg životnog partnera ili porodicu o čijoj dobrobiti bi trebalo da razmišlja. Takođe, tek je na početku svoje profesionalne karijere, i prihodi nisu toliki da bi osiguranje bilo među prioritetima. 

Sve je ovo vrlo ljudski i razumljivo. Ali, upamtite da i sa malim iznosom premije, ako se sa uplatama počne u mladosti, osigurana suma može da bude veoma značajna.

Korisno je da znate:
 

- Tokom trajanja osiguranja možete da povećavate ili smanjujete premiju

- Možete istovremeno da imate više životnih osiguranja

- Ako u mladosti počnete da uplaćujete skromniju premiju, onoliku koliku tada možete da priuštite, kada vam se prihodi povećaju moći ćete da povećate i premiju, ili da ugovorite još jedno životno osiguranje

- Tokom trajanja osiguranja možete da promenite izbor osobe kojoj bi u slučaju nastanka osiguranog slučaja bio isplaćen novac

- Polisa osiguranja može da se založi 

- Ako iz nekog razloga pre isteka ugovorenog roka prestanete da uplaćujete premiju, osiguranje ne prestaje, već se osigurana suma sa protokom vremena koriguje u skladu sa do tada uplaćenim premijama osiguranja. 

 


SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!