Koja je šansa da si baš ti baksuz?

Panajotovići imaju komšije Milinkoviće, a ovi kumove Zagorac. Veoma je mala verovatnoća da će se svima njima desiti ono što je noćas snašlo Panajotoviće. 

Upravo je na tome zasnovan sistem osiguranja – na određenoj verovatnoći, odnosno riziku da se nešto desi. Ne znamo kada može da nastane neka nezgoda, ne možemo da znamo ni koga će tačno zakačiti, ali možemo da, prateći podatke, izračunamo kolika je verovatnoća da se nekome nešto desi u određenoj populaciji. 

Ona je, u principu, mala. Ali, kada do toga dođe, šteta za onoga ko je ispao baksuz je – velika.  Mnogima može da se desi isto to što se desilo Panajotovićima, ali će se retko kome zaista desiti.  Međutim, ako se desi, to uopšte nije mala stvar!

Koja je šansa da si baš ti baksuz? - ErsteZnali

Ali, ne očajavajte, nije sve izgubljeno. Naprotiv!

Milinkovići, Zagorci, Panajotovići (i Petrovići, Popovići...) mogu da podele rizik međusobno, ali i sa svima drugima koji su potencijalno izloženi nekoj neželjenoj situaciji, recimo požaru u stanu.

Svi oni, pojedinačnim uplaćivanjem malih iznosa, mogu da stvore veliki zajednički fond za pokrivanje štete koja će možda da zadesi nekog od njih. 


#minirečnik


Lice koje sa osiguravajućom kućom zaključi ugovor o osiguranju, potpisuje polisu osiguranja i plaća pemiju osiguranja.

Novčani iznos koji ugovarač osiguranja plaća za procenjeni rizik da bi zauzvrat imao osiguranje. 

Iznos koji se isplaćuje u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

Kod nekih vrsta osiguranja, osiguranje ne počinje da važi odmah po potpisivanju ugovora. Na primer, ako ugovorite dobrovoljno zdravstveno osiguranje, tek nakon dva meseca ćete moći da počnete da koristite ugovorene usluge. Razlog je sprečavanje mogućih zloupotreba. 

Dokument o zaključenom osiguranju.

#ERSTEZNALI

Početkom septembra 1666. godine London je zadesio veliki požar kada je izgorelo na hiljade kuća.

Taj događaj bio je zamajac za pokretanje osiguranja od požara.

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!