Kako se prevare sprovode?

Kompaniji se obraća neko ko se pretvara da predstavlja dobavljača, klijenta, poslovnog saradnika, ili zaposlenog. Identitet osobe od poverenja za kompaniju, prevaranti preuzimaju zahvaljujući tome što su uspešno „upecali“ nekoga od saradnika. Ako se neko od zaposlenih „upeca“ u mrežu prevaranata, to može dovesti do ugroženosti celokupnog IT sistema kompanije, a time i poslovanja.

Šta to konkretno znači? To znači da samim tim što ste žrtva fišinga vaš identitet i podaci mogu biti iskorišćeni kako bi se lanac prevara nastavio. Npr. ukoliko vas kao zaposlenog u kompaniji „upecaju“, mogu da iskoriste vaše ime i prezime, radnu poziciju, hakuju vaš imejl nalog i na taj način stupe u kontakt s vašim klijentima, poslovnim partnerima i na toj osnovi nastave sa svojim lancem prevara. 

Takođe, socijalni inžinjering može da se odvija i usmenim putem. Jednostavno, lažnim predstavljanjem i iskorišćavanjem podataka koji su prethodno prikupili putem fišinga. Kroz niz ličnih pitanja koji će postaviti potencijalnoj žrtvi, prevarant dolazi do neophodnih podataka i širi svoj krug ljudi koji su naseli ovim veoma opasnim prevarama.