Kako planirati?

Pa, malo u glavi i iz glave, i još malo više na zagrejanoj stolici, sa zaoštrenom olovkom ili osvetljenom tastaturom u kasnim noćnim satima.

U jednom od naših kurseva na platformi ErsteZnali pronaći ćete detaljna uputstva kako da pripremite jedan sveobuhvatan plan – biznis plan. Evo ih ovde.

#Savet

Plan jeste veoma korisna stvar, ali vaša sposobnost prilagođavanja i menjanja plana može da bude važnija. S jedne strane, dosledno sprovođenje plana povećava šanse za uspeh. Međutim, plan treba stalno i preispitivati u odnosu na rezultate koji iz njega proističu, i po potrebi reagovati. Da ne bude zabune, ovde ne mislimo na improvizaciju (mada će i ona ponekad da bude potrebna).

 

Hajde da vam odmah damo i neke osnovne smernice, pre nego što se upustite u sam biznis plan. 

Rizici

Bavite se rizicima, ali ne dozvolite da vas oni sputavaju. Rizik nije tu da vas odvrati, već ih prepoznajete i imenujete da biste njima mogli da upravljate. Neki rizik ćete da preuzmete, od nekog da odustanete, a za neke ćete da razvijete mehanizme za ublažavanje, pa i postupanje ako se eventualno dese.

Jedna od najvažnijih stavki u planiranju je i identifikacija rizika za vaše poslovanje. 

Želja vs. Cilj vs. Plan

Kod planiranja je važno i da napravite razliku između želja, ciljeva i planova. Vi verovatno želite da vodite uspešan, profitabilan biznis, gde će vam cilj biti da postignete određene finansijske rezultate, a plan je način i skup aktivnosti na koji ćete da te ciljeve ostvarite. 

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!