Kako da platim nešto elektronski?

Ako ste nekada popunjavali običnu, štampanu uplatnicu - ili je bar videli - isto tako izgleda i elektronska uplatnica. Na veoma sličan način funkcioniše i njeno popunjavanje. 

Razlika je u tome što je elektronska uplata pristupačnija (samim tim što je obavljate preko kompjutera ili telefona), udobnija (onoliko koliko je udobnija vaša ležaljka na plaži ili dvosed u dnevnoj sobi od stajanja u redu u filijali), ima bolje radno vreme (da li vam je non-stop dovoljno dobro?) i jeftinija (banke podstiču elektronska plaćanja nižim naknadama nego u filijali).

Kako da platim nešto elektronski? - ErsteZnali

Zvuči sjajno za sada, zar ne?

Hajde da korak po korak prođemo kroz glavne elemente na elektronskoj uplatnici:


Podaci o uplatiocu. Aplikacije će uglavnom automatski popuniti ovo polje vašim imenom.

Broj računa na koji se uplaćuje, a koji se sastoji od ukupno 18 cifara iz tri dela:

U praksi se broj računa često prikazuje skraćeno, bez onog karakterističnog niza nula.

Model označava model poziva na broj. Najčešći i najpoznatiji je 97, a susretaćete se i sa 00, 11, 22… Model 97 u praksi služi da bi se izbegle greške u unosu podataka u polje „poziv na broj“. Obim obračunom se otkriva greška u unosu cifri, npr. ako ste dva puta uneli neku cifru ili preskočili. 

Poziv na broj se vezuje za konkretnu uplatu. Nema potrebe da ga upisujete ukoliko ga nema u podacima za uplatu koje ste dobili, i kod transakcija za prenos sredstava između računa fizičkih lica.

Šifra plaćanja je trocifren broj koji označava oblik i osnov plaćanja. Prva cifra se odnosi na oblik (1 – gotovinsko, 2 – bezgotovinsko), a druge dve na osnov (šifarnik je obično sadržan u aplikaciji).

Postoji i još nekoliko elemenata, koji se donekle podrazumevaju:

Datum i valuta. Ova polja će verovatno biti unapred popunjena datumom korišćenja, ali nalog možete da popunite i tako da ne bude realizovan odmah, već na neki drugi, željeni datum.

Iznos – želimo što veći ako vama uplaćuju, a što manji ako vi uplaćujete! :)

Kako da platim nešto elektronski? - ErsteZnali

#ErsteZnali

Postoji i nova mogućnost u platnom sistemu Srbije – instant plaćanje, koje omogućava skoro momentalni prenos sredstava na drugi račun u bilo kojoj banci, u roku od svega nekoliko sekundi. Ova pogodnost važi sedam dana u nedelji, vikendom, tokom praznika, u bilo koje doba dana ili noći… Međutim, kod nekih banaka ta hitrost se tarifira posebnom naknadom. 


Ako vam se u ovom trenutku čini da ima mnogo polja za popunjavanje prilikom svake uplate, i da biste radije da to radi neko drugi – ne jurite sa zaključcima. Dobar deo plaćanja čini izmirivanje redovnih mesečnih obaveza (računa za struju, interneta itd), a svaka aplikacija može da sačuva podatke koji se stalno ponavljaju, i da napravi uzorke koje je svakog meseca potrebno samo dopuniti. 

Kako da platim nešto elektronski? - ErsteZnali

#ErsteZnali

Sve češće su plaćanja i delimično automatizovana: to znači da ih možete obaviti, na primer, skeniranjem QR koda sa računa koji plaćate, ili fotografisanjem štampane uplatnice.

Na kraju, kada su sva polja popunjena, aplikacija će vam zatražiti samo još da nalog za uplatu „potpišete“. Potpisujete se obično mPIN-om. U suštini, ovo je dodatni vid sigurnosti - tu prvenstveno zarad vaše bezbednosti.

SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!